Aktualności

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem  Komunalnym
Opublikowane dn. 25-08-2016

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym

Z dnia 25.08.2016

Informuję,

że  30.08. 2016 r. , o godz. 11.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąwolnica odbędzie się posiedzenie

Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym.

 

                            Przewodnicząca Komisji Budżetu (…)

                                (-) Ewa Żybura

Poprawiony: Z dnia 25.08.2016
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń