Aktualności

OGŁOSZENIE
Opublikowane dn. 13-10-2016

OGŁOSZENIE

Z dnia 13.10.2016

Wójt Gminy Wąwolnica zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Wąwolnica o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Wąwolnica lub bezpośrednio do sołtysa w terminie do 20 grudnia 2016 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016, poz. 250 z późn. zm.) art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 Gmina Wąwolnica ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druk oświadczenia dostępny jest u Sołtysa lub na stronie internetowej Gminy Wąwolnica  http://bip.wawolnica.pl(zakładka formularze do pobrania) lub bezpośrednio pod ogłoszeniem.

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Wąwolnica będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.
                                                                                                           Wójt Gminy Wąwolnica

Załącznik

Oświadczenie o posiadaniu szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Poprawiony: Z dnia 13.10.2016
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń