Aktualności

Zaproszenie do konsultacji
Opublikowane dn. 02-11-2016

Zaproszenie do konsultacji

Z dnia 02.11.2016

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o olontariacie  w roku 2017

Ogłoszenie

Formularz konsultacji


Projekt uchwały


Poprawiony: Z dnia 02.11.2016
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń