Aktualności

OGŁOSZENIE - Komisja
Opublikowane dn. 30-11-2016

OGŁOSZENIE - Komisja

Z dnia 30.11.2016

Informuję, że 5 Grudnia 2016 r. , o godz. 8:30, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąwolnica odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym, Komisji Spraw Społecznych, oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

(-) Michał Chmielnicki

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń