Aktualności

Legia Akademicka
Opublikowane dn. 30-11-2016

Legia Akademicka

Z dnia 30.11.2016

W dniach 25-27 listopada 2016 r. stowarzyszenie Legia Akademicka realizowało Kurs Działań Lekkiej Piechoty. Kursanci podzieleni byli na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Szkolenie zakładało realizację zagadnień w zakresie topografii, łączności, taktyki, ratownictwa pola walki orazstrzelectwa i bronioznawstwa. Poruszano zagadnienia dotyczące korzystania z terminali GPS oraz analizy zobrazowań satelitarnych na polu walki. Kurs miał wymiar zarówno teoretyczny, przeprowadzony w Publicznym Gimnazjum Nr 1 oraz praktyczny, realizowany w okolicznym terenie leśnym oraz na strzelnicy w Kęble. Szkolenie zwieńczyło wykonanie strzelania przez każdego z uczestników kursu: na poziomie podstawowym wykonano strzelanie statyczne z kbk AKM, natomiast rozszerzonym strzelanie dynamiczne ? sekcja lekkiej piechoty w natarciu. Kadrę szkoleniową stanowili instruktorzy stowarzyszenia, w tym żołnierze rezerwy ? weterani misji poza granicami kraju. W kursie wzięło udział 140 uczestników z całej Polski, w tym m.in. Warszawy, Puław, Lublina, Ustrzyk Górnych, Jarosławia i Świdnika. Nie zabrakło również przedstawicieli Gminy Wąwolnica, którzy wzięli udział w ćwiczeniu w sile drużyny. Na zakończenie szkolenia kapelan Stowarzyszenia ks. ppor. Stanisław Dyndał odprawił mszę polową w intencji uczestników szkolenia i ich rodzin.

Poprawiony: Z dnia 02.12.2016
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń