Aktualności

Projekt " Ekologiczna Gmina Wąwolnica" - Solary dla mieszkańców Gminy Wawolnica
Opublikowane dn. 28-12-2016

Projekt " Ekologiczna Gmina Wąwolnica" - Solary dla mieszkańców Gminy Wawolnica

Z dnia 28.12.2016

Projekt " Ekologiczna Gmina Wąwolnica" - Solary dla mieszkańców Gminy Wawolnica - aplikacja 2016

Dziś podpisaliśmy dawno oczekiwaną umowę o dofinansowanie projektu w obecności Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Pana Marcina Czyżaka.
To oznacza, że nasi mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o SOLARY otrzymają dofinansowanie sumaryczne do projektu w kwocie 1.040 MLN zł (85% dofinansowania do każdego złożonego wniosku). To już kolejny nasz wniosek bardzo wysoko oceniony przez komisje weryfikujące aplikacje.

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-682-rozstrzygniecie_konkursu_…

Na podstawie uchwały Nr CLI/3077/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. nasz wniosek o dofinansowanie projektu nr RPLU.04.01.00-06-0226/16 pt. „EKOLOGICZNA GMINA WĄWOLNICA” złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE (Odnawialne Zródła Energii) RPO-WL (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego) na lata 2014 – 2020 został wybrany do dofinansowania. Wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów i otrzymał pozytywną ocenę uzyskując 100 punktów na 100 możliwych.

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń