Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 03-02-2017

Ogłoszenie - Konkurs ofert na realizację zadań Publicznych w 2017 roku

Z dnia 03.02.2017

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wąwolnica o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku - Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 03 lutego 2017 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wąwolnica o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku

Ogłoszenie