Aktualności

Szkody mrozowe - Oświadczenie
Opublikowane dn. 26-04-2017

Szkody mrozowe - Oświadczenie

Z dnia 26.04.2017

Ogłoszenie


dotyczące szkód mrozowych w uprawach

Rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Wąwolnica

ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica

(w godzinach 7.00 – 15.00) do dnia 12 maja 2017r.

oświadczenia dotyczące poniesionych w wyniku mrozów strat w uprawach.

Druki oświadczeń dostępne w Urzędzie Gminy lub poniżej

OŚWIADCZENIE

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń