Aktualności

71 Rocznica Pacyfikacji i Spalenia Wąwolnicy 1946 - 2017
Opublikowane dn. 17-05-2017

71 Rocznica Pacyfikacji i Spalenia Wąwolnicy 1946 - 2017

Z dnia 17.05.2017

71 Rocznica Pacyfikacji i Spalenia Wąwolnicy 1946 - 2017

FOTOGALERIA


W ubiegłym roku, w 70-tą rocznicę bestialskiego spalenia Wąwolnicy przez formacje komunistycznego terroru: UB, MO i KBW fakt ten upamiętniliśmy pamiątkową tablicą oraz pamiętną rekonstrukcją zdarzeń z tamtego okresu.
W tym roku 2 maja 2017 r. w obecności pocztów sztandarowych, strażaków, wielu gości
oraz Wąwolniczan, przed tą tablicą kwiaty złożyli:
- Poseł na Sejm RP - prof. Krzysztof Szulowski
- Poseł na Sejm RP - Sylwester Tułajew
- Delegacja Stowarzyszenia Przeszłość Przyszłości z prezesem Arturem Kwapińskim
- Przedstawiciele społeczności wąwolnickiej w składzie: Prezes Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy – Wiesława Dybała, Przewodnicząca Rady Gminy – Ewa Wierzbicka oraz Wójt Gminy Marcin Łaguna.
Po złożeniu kwiatów przed tablicą zgromadzeni przeszli do Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem św. Wojciecha w Wąwolnicy na Mszę św. odprawianą w intencji Wąwolniczan. Mszę świętą odprawiał i homilię wygłosił ks. infułat Jan Pęzioł.
Po Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej Kębelskiej nastąpiło przekazanie społeczności wąwolnickiej przez darczyńcę inż. Ryszarda Chruścickiego (sekretarza Stowarzyszenia dla Rozwoju Województwa Dolnośląskiego) bardzo wymownego i pięknego obrazu pt. „Wąwolnicka apokalipsa 1946" autorstwa artysty Kazimierza Korzeniowskiego.
W Kaplicy Matki Bożej Kębelskiej pan Ryszard Chruścicki zaprezentował także nagraną na płytę trzecią część Ballady o Wąwolnicy, której tekst i muzykę napisał artysta z Krakowa – Wojciech Maciaszek.
Trzecia część Ballady o Wąwolnicy – to hymn uwielbienia dla Matki Bożej Kębelskiej.
Następnie już na Sali gimnastycznej odbyła się konferencja pt: „Przykład traktowania ludności przez aparat bezpieczeństwa publicznego – Wąwolnica w latach 1944-1947"
Treść wykładu przygotowanego przez prof. dr hab. Włodzimierza Suleję (IPN Warszawa) pt. „Mechanizm zniewolenia" przedstawił Pan inż. Ryszard Chruścicki z Wrocławia.
Mgr Sławomir Snopek, nasz lokalny regionalista z Wąwolnicy przedstawił prezentację multimedialną popartą wieloma dokumentami, a opowiadającą o zdarzeniach z 2 maja 1946 roku w Wąwolnicy i ich konsekwencjach. Tytuł prezentacji: „Wąwolnica 2 maja 1946 – pacyfikacja niepokornej miejscowości".

test

Tekst: Wiesława Dybała

test

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tak ważnego wydarzenia, przybyłym gościom oraz Wam Drodzy Mieszkańcy za obecność. To tak ważne aby być, pamiętać, wiedzieć...
Oremus

Fot: Martyna Ścibior – pracownia fotograficzna Wąwolnica
Miejsce: Wąwolnica
Data: 02.05.2017
Wydarzenie: Konferencja pt" Przykład traktowania ludności przez aparat bezpieczeństwa publicznego – Wąwolnica w latach 1944-1947"

FOTOGALERIA

Poprawiony: Z dnia 17.05.2017
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń