Aktualności

Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji w Gminie Wąwolnica
Opublikowane dn. 20-06-2017

Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji w Gminie Wąwolnica

Z dnia 20.06.2017

Szanowni Państwo,

gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten

sposób uzyskać dane na podstawie, których wyznaczymy na terenie Gminy obszary wymagające

interwencji, co w konsekwencji przysłuży się ich naprawie w ramach programu rewitalizacji.

Rewitalizacja bowiem to wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego

poprzez zintegrowane działania, tak by w końcowym efekcie przywrócić je na rzecz lokalnej

społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Badanie ankietowe jest częścią prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy

Wąwolnica. Bardzo zależy nam na Państwa opinii (ocenie), ponieważ dzięki niej może powstać

dokument obiektywny, w pełni odpowiadający lokalnym potrzebom. Będziemy wdzięczni

za udział w badaniu i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.

Dziękujemy.

Link do ankiety

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAg5ZcP1SJiNbkzCDnf6Wqa7CkDfiARFUwYVh32Jz8TU4aHQ/viewform?c=0&w=1

Poprawiony: Z dnia 20.06.2017
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń