Aktualności

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego na Zarzece.
Opublikowane dn. 15-07-2017

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego na Zarzece.

Z dnia 15.07.2017

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego na Zarzece.

19944586_10209203067609611_5076485135201604902_o

c

19983666_10209203068169625_3051707281962991393_o

c

20023968_10209203071729714_6065738207878208000_o

http://www.dziennikwschodni.pl/.../gmina-wawolnica-wawoz-juz-...

Prace zostały wykonane i odebrane.
W ubiegłym roku pracownicy Urzędu Wojewódzkiego przy tym zadaniu zakwalifikowali utwardzenie wąwozu o długości 156 m.
Traktujemy to jako pierwszy etap modernizacji, pozostał jeszcze dolny priorytetowy i górny odcinek traktu, na który staramy się uzyskać kolejne dofinansowanie, jak i na inne zadania, które wymagają modernizacji.

Poniżej zdjęcia przed i po utwardzeniu.

ZAKRES:
1. Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości w ilości 468 m2
2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II i IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilości 468 m2
3. Podbudowy z piasku stabiliz. cem. o Rm=2,5MPa gr. 10cm jako podbudowa pod płyty JOMB w ilości 468 m2
4. Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych podwójnie zbrojonych typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5cm wraz z wypełnieniem otworów kruszywem łamanym w ilości 624 szt.
5. Uzupełnienie ziemią pozyskaną z korytowania poboczy ziemnych wraz z ich profilowaniem w ilości 156 m2

WARTOŚĆ
Wartość całkowita brutto: 47.341,19 zł
w tym:
Dofinansowanie: 36.064,00 zł
Udział własny: 11.277,19 zł

Zadanie dofinansowane zostało ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa w ramach Programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją.

Aplikacja: 2016 r.
Realizacja: 2017 r.

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń