Aktualności

Ogłoszenie
Opublikowane dn. 27-07-2017

Ogłoszenie

Z dnia 27.07.2017

OGŁOSZENIE

W Urzędzie Gminy Wąwolnica (pok. 13) są wyłożone do publicznego wglądu Uproszczone Plany Urządzenia Lasu.
Zastrzeżenia i wnioski dotyczące ww. planów, właściciele działek mogą składać do dnia 25 sierpnia 2017 roku.

Formularz

Poprawiony: Z dnia 02.08.2017
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń