Aktualności

WOT
Opublikowane dn. 16-08-2017

WOT

Z dnia 16.08.2017
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach prowadzi rekrutację ochotników

do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej są odrębnym rodzajem Sił Zbrojnych RP i w znaczący sposób
zwiększają krajowy potencjał obronny. Są one lokalnym filarem systemu bezpieczeństwa
Polski. Ich misją będzie obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu
zbrojnego oraz podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.
Żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową otrzymuje gratyfikację finansową za każdy
dzień ćwiczeń oraz „dodatek za gotowość” – razem ponad 500 zł miesięcznie.
Nie trzeba mieć przeszkolenia wojskowego – można je odbyć w 16 dni.
Podstawowe wymagania:
 obywatelstwo polskie,
 ukończone 18 lat
 wykształcenie minimum gimnazjalne
 niekaralność za przestępstwo umyślne.

Najbliższe terminy szkoleń:
Szkolenie wyrównawcze dla osób po przeszkoleniu wojskowym – żołnierzy rezerwy:
 - 02-03.09.2017r.
 - 07-08.10.2017r.

16-to dniowe ćwiczenia przygotowawcze dla osób bez przeszkolenia wojskowego:
 - 09-24.09.2017r.
 - 14-29.10.2017r.
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń