Aktualności

Ogłoszenie
Opublikowane dn. 04-09-2017

Ogłoszenie

Z dnia 04.09.2017

Urząd Gminy  Wąwolnica zaprasza na spotkania w związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wąwolnica na lata 2017-2023, który będzie dokumentem wskazującym m.in. obszar planowany do objęcia procesami związanymi z rewitalizacją oraz zadania, które powinny zostać zrealizowane w ramach rewitalizacji.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w jednym ze spotkań związanych z przygotowaniem wskazanego powyżej dokumentu.


Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia procesu rewitalizacji jest czynny udział mieszkańców w działaniach rewitalizacyjnych podejmowanych przez Gminę.

W czasie spotkania z mieszkańcami specjalista z zakresu rewitalizacjiprzedstawi obszar wyznaczony do rewitalizacji.Spotkanie te będzie również doskonałą okazją do wskazania przez mieszkańców zadań, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane na obszarze rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie w dniu 6 września 2017 r., o godzinie 16.00 w  Gminnym Domu Kultury w Wąwolnicy przy ulicy Rynek 35

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń