Aktualności

OGŁOSZENIE O WYNIKACH   KONSULTACJI   SPOŁECZNYCH
Opublikowane dn. 23-11-2017

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Z dnia 23.11.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKACH   KONSULTACJI

SPOŁECZNYCH

     Wójt Gminy Wąwolnica podaje do wiadomości publicznej wyniki konsultacji społecznych  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.                                                                                                    

Zakończono konsultacje społeczne:

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Wąwolnica  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Celem zaproszenia organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach społecznych projektu współpracy było poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie przedmiotu konsultacji.

Konsultacje trwały od dnia 6 listopada 2017 r. do  17  listopada 2017 r.

Wnioski oraz opinie można było zgłaszać w  pok. Nr 14  Urzędu Gminy Wąwolnica czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 oraz drogą elektroniczną na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.z dopiskiem „konsultacje”.

      W wyniku przebiegu konsultacji organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r. poz.1146) działające na terenie Gminy Wąwolnica , nie wniosły na piśmie lub za pomocą komunikacji elektronicznej, uwag i wniosków co do przedmiotu konsultacji. W celu przyjęcia do realizacji – projektu uchwały rady w sprawie„ Programu współpracy Gminy Wąwolnica  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018” zostanie wniesiony pod obrady najbliższej sesji Rady Gminy Wąwolnica.

Wójt Gminy Wąwolnica

  /-/   Marcin Łaguna


Wyk. Kruk  Barbara

Tel.(81)8825001 wew.30


INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń