Aktualności

Bezpłatne szkolenia osoby z z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Opublikowane dn. 03-04-2012

Bezpłatne szkolenia osoby z z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Z dnia 03.04.2012


 

 

Gmina Końskowola zaprasza na bezpłatne szkolenia osoby z z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,  które posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego, które w latach

2007-2010 nie korzystały ze wsparcia  w zakresie projektów szkoleniowych dla poddziałania 8.1.1 i 8.1.2.

 Szkolenia odbędą się w terminie –kwiecień  2012 - luty 2013 roku.

 

Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się powszechnie uznawanymi certyfikatami:

 

1. CERTYFIKOWANY GRAFIK WEKTOROWY CAD (96 godz./gr. x 1 gr.; 10 os.): praktyczne wykorzystywanie możliwości AutoCAD-a i aplikacji Corel do tworzenia i modyfikowania obiektów w zakresie rysunku dwuwymiarowego [certyfikacja: ECDL CAD, instytucja certyfikująca: PTI]

2. CERTYFIKOWANY PROJEKTANT STRON INTERNETOWYCH (48 godz./gr. x 1 gr.; 10 os.): tworzenie stron internetowych, język HTML, zasady publikacji stron, użycie edytora WWW [ECDL WebStarter, PTI]

3. CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR SIECI MICROSOFT (160 godz./gr. x 1 gr.; 10 os.): administracja sieciami i serwerami Microsoft [Microsoft Certified IT Professional, Microsoft]

4. CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR SIECI LINUX (104 godz./gr. x 1 gr.; 10 os.): administracja sieciami i serwerami SUSE Linux [Junior Level Linux Professional, Linux Professional Institute]

5. CERTYFIKOWANY KSIĘGOWY (120 godz./gr. x 1 gr.; 10 os.): podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej, księgowość komputerowa, przetwarzanie tekstu w edytorze tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna [Stopień I – księgowy (kod zawodu: 331301), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce; ECDL Start, PTI]

6. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W METODOLOGII PRINCE2 (96 godz./gr. x 1 gr.; 10 os.): komponenty oraz procesy PRINCE2, umożliwiające pracę w zespołach projektowych wykorzystujących model PRINCE2, zarządzenia projektami UE wg metodyki PRINCE 2 [Prince2 – Foundation, APM Group]

7. EUROPEJSKI CERTYFIKAT KOMPETENCJI BIZNESOWYCH (120 godz./gr. x 1 gr.; 10 os.): praktyczna wiedza ekonomiczna w biznesie [EBC*L – poziom A, Europejskie Kuratorium Kompetencji Biznesowych] oraz język angielski w sytuacjach biznesowych – poziom średniozaawansowany [TELC B1 English for Business, The European Language Certificates; zgodnie z kryterium dostępu nr 8, szkolenie na poziomie średniozaawansowanym, a nie z zakresu „podstaw” j. angielskiego]

Łącznie zostanie zrealizowanych 744 godz. („godz.” = 45 minut) szkoleń w ramach 7 modułów dla ogółem 70 UP.

 

 

Wydawane UP zaświadczenia o ukończeniu szkolenia będą zgodne rozporządzeniem MEiN z 3.02.2006

 

 

 (szczegółowe terminy w harmonogramie realizacji projektu)- w dni robocze w godzinach dopasowanych do preferencji UP

(uwzględniając miejsce zamieszkania, możliwości dojazdu itp.),

- zapewnienie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia dla UP (po zakończeniu danego modułu, na podstawie biletów lub oświadczeń przewoźnika oraz list obecności),

Dokumenty do pobrania na stronie gminy i w biurze projektu po 15 02.2012

Biuro projektu ZPO w Starym Pożogu.

Dodatkowe informacje 609609642 lub 515079528

Poprawiony: Z dnia 03.04.2012
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń