Aktualności

Ogłoszenie  dotyczące szkód suszowych  w uprawach
Opublikowane dn. 26-06-2018

Ogłoszenie dotyczące szkód suszowych w uprawach

Z dnia 26.06.2018

 

Ogłoszenie

dotyczące szkód suszowych

w uprawach

Rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Wąwolnica ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica (w godzinach 7.00 – 15.00) do dnia 6 lipca 2018r. oświadczenia dotyczące strat w uprawach poniesionych w wyniku suszy.

Druki oświadczeń dostępne w Urzędzie Gminy    lub na stronie internetowej www.wawolnica.pl

 

Oświadczenia winny być prawidłowo, kompletnie i czytelnie wypełnione !

Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach)

Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

Oświadczenie - uprawy

Zgoda na przetwarzanie danychINFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń