Aktualności

Ekologiczna Gmina Wąwolnica
Opublikowane dn. 02-08-2018

Ekologiczna Gmina Wąwolnica

Z dnia 02.08.2018

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 wsparcie wykorzystania OZE, proszę wszystkich zainteresowanych montażem paneli solarnych lub instalacji fotowoltaicznej lub kotła na biomasę o złożenie w Urzędzie Gminy Wąwolnica wypełnionych ankiet i deklaracji w terminie do 31 maja 2019 r.

ANKIETA I DEKLARACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
- ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH


ANKIETA I DEKLARACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
- ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH - GRUNT

ANKIETA I DEKLARACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
- ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH - BEZ GRUNTU

ANKIETA I DEKLARACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
- ZAKUP I MONTAŻ KOTŁÓW NA BIOMASĘ


Serdecznie zapraszamy mieszkańców biorących udział w projekcie "Ekologiczna Gmina Wąwolnica" do korzystania

z PORTALU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

gdzie znajdą Państwo informacje dotyczące instalacji kolektorów słonecznych.


https://gminawawolnica.e-oze.eu/


Document-page-001_2

ZAŁĄCZNIKDocument-page-001


KLIKNIJ TUTAJ I POBIERZ CAŁĄ PREZENTACJĘ!

ttt

Document-page-001

Document-page-001

Document-page-002
Document-page-003
Document-page-004
Document-page-006
Document-page-007
Document-page-008
Document-page-009
Document-page-010
Document-page-011
Document-page-012
Document-page-013
Document-page-014
Document-page-015
Document-page-016
Document-page-017
Document-page-018
Document-page-019
Document-page-020
Document-page-021
Document-page-022
Document-page-023
Document-page-024
Document-page-025
Document-page-026
Document-page-027
Document-page-028
Document-page-029
Document-page-030
Document-page-031
Poprawiony: Z dnia 17.05.2019
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń