Aktualności

Przekazanie sprzętu ratowniczego
Opublikowane dn. 02-11-2018

Przekazanie sprzętu ratowniczego

Z dnia 02.11.2018

Przekazanie sprzętu ratowniczego przyznanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Wąwolnica.

45233733_10212137159440073_1259774832027893760_o

Łączna kwota dotacji: 22.500 zł (99% dofinansowania)
Wkład własny: 1%

Jednostki OSP:
- OSP Wąwolnica
- OSP Rąblów
- OSP Łopatki
- OSP Celejów

Bardzo dziękujemy za tak potrzebne wsparcie dla naszych jednostek OSP.

45082958_10212137163480174_3390631205631164416_o

45043813_10212137167080264_4269838279869726720_o

45153146_10212137290843358_4109244964431462400_o

45116609_10212137292123390_3699143473916542976_o

Miejsce: Gmina Wąwolnica
Data: 31.10.2018
Wydarzenie: przekazanie sprzętu z Funduszu
Sprawiedliwości z przeznaczeniem na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Wąwolnica.

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń