Aktualności

Mamy To!
Opublikowane dn. 21-12-2018

Mamy To!

Z dnia 21.12.2018
48388725_10212426396390816_1865170946508193792_n

To juz pewne.
Nasz wniosek o dofinansowanie aplikowany w tym roku w ramach Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 został ostatecznie sklasyfikowany na bardzo wysokim 17 miejscu w województwie lubelskim (spośród 110 wszystkich złożonych wniosków gminno - powiatowych). 17/110!

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/…/lista-ostateczna-2019-r.h…

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/…/ostateczna-lista-rankingo…

www.wawolnica.pl

Ul. Partyzantów łączy drogę wojewódzką z drogą powiatową. Stosunkowo mało uczęszczana głównie ze względu na zły stan nawierzchni brukowej oraz chodnika.
To kolejna już niezwykle ważna inwestycja drogowa niezbędna dla sprawnego funkcjonowania naszych mieszkańców.

Fot: WIO Pracownia - Wąwolnica

Termin realizacji: 2019r.
Szacowana wartość inwestycji: 350 tyś zł
Dotacja rządowa: 175 tyś. zł

48417605_10212426396470818_6626638937156747264_n

48397770_10212426396830827_4052316190830231552_n

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń