Aktualności

68. rocznica bitwy pod Rablowem
Opublikowane dn. 21-05-2012

68. rocznica bitwy pod Rablowem

Z dnia 21.05.2012

 

 

20 maja 2012r. w Rąblowie odbyły się uroczystości upamiętniające 68 rocznicę zwycięskich walk partyzanckich.

14 maja 1944 roku, w lasach rąblowskich miała miejsce bitwa pomiędzy polsko-radzieckimi oddziałami partyzanckimi a oddziałami Wehrmachtu i zmotoryzowanej piechoty 5 Dywizji Pancernej SS Wiking.  Zaplanowana przez Niemców operacja  „Burza Majowa” miała na celu zlikwidowanie wszelkich oddziałów partyzanckich działających na terenie Lubelszczyzny, zarówno prokomunistycznych - AL, jak i AK i BCh, które dokonywały ataków dywersyjnych na niemieckie transporty kolejowe. Pod Rąblowem 2000 żołnierzy niemieckich wspartych czołgami, wozami opancerzonymi oraz lotnictwem, okrążyły oddziały partyzanckie w liczbie 600 partyzantów Armii Ludowej dowodzonych przez ppłk. Mieczysława Moczara "Mietka" i 200 przyłączonych do nich partyzantów radzieckich pod dowództwem kpt. Czepigi.

Straty partyzanckie w bitwie pod Rąblowem wyniosły: ok. 40 poległych i 50 rannych, zaś straty niemieckie oszacowano na około 300 zabitych i rannych.

Bitwa pod Rąblowem, z uwagi na olbrzymie dysproporcje liczebne i zbrojne walczących stron - stała się wielkim sukcesem walczących partyzantów. Umiejętne prowadzenie walki w połączeniu
z doskonałym wykorzystaniem specyfiki terenu, pozwoliło na zwycięstwo w nierównej walce. Bitwa pod Rąblowem przeszła do historii, jako rzadki przykład możliwości współdziałania na polu walki, pomiędzy AL i AK - formacjami skonfliktowanymi, zarówno politycznie jak i ideowo.

Dzisiejsze uroczystości rocznicowe tradycyjnie odbyły się pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów rąblowskiej bitwy. Poprzedziła je msza święta celebrowana przez proboszcza parafii
w Grabówkach.

Po mszy nastąpiła część oficjalna, przemówienie wójta gminy Wąwolnica Rafała Plewińskiego, wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem partyzantów.

Oprócz kombatantów uczestniczyli przedstawiciele samorządu z wójtem gminy Wąwolnica, parlamentarzyści, kompania honorowa z Dęblina oraz liczni mieszkańcy gminy Wąwolnica.
O odpowiednią oprawę muzyczną zadbała orkiestra wojskowa z Radomia. Część osób przyszła
z dziećmi, wykorzystując  okazję do pokazania im prawdziwej, żywej historii.

Po zakończeniu części oficjalnej strażacy z OSP Rąblów zaprosili wszystkich zebranych na partyzancką grochówkę. Wszyscy goście mogli w znacznie luźniejszej atmosferze wspominać i opowiadać o bitwie, losach partyzantów, ale też planować kolejną rocznicę!

Fotoreportaż z uroczystości.

 

Poprawiony: Z dnia 21.05.2012
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń