Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 03-05-2019

Święto Narodowe 3-go Maja 2019 roku

Z dnia 03.05.2019

Święto Narodowe 3-go Maja oraz upamiętnienie tragicznych wydarzeń sprzed 73 lat na naszej ziemi, jakimi była pacyfikacja oraz spalenie Miejscowości Wąwolnica i Zarzeka.


To był bestialski akt terroru pokazujący dobitnie skalę okrucieństwa i bezwzględności ówczesnego aparatu władzy komunistycznej na naszej ziemi. 
A wszystko to za patriotyczną i oddaną Ojczyźnie postawę naszych Przodków, którym dziś należy się szczególny szacunek oraz pamięć.

Wąwolnica 1946 - 2019
Chwała Bohaterom

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń