Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 10-05-2019

OGŁOSZENIE

Z dnia 10.05.2019

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 wsparcie wykorzystania OZE, proszę wszystkich zainteresowanych montażem paneli solarnych lub instalacji fotowoltaicznej lub kotła na biomasę o złożenie w Urzędzie Gminy Wąwolnica wypełnionych ankiet i deklaracji w terminie do 31 maja 2019 r.

ANKIETA I DEKLARACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE
- ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH


ANKIETA I DEKLARACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE
- ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH - GRUNT

ANKIETA I DEKLARACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE
- ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH - BEZ GRUNTU

ANKIETA I DEKLARACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE
- ZAKUP I MONTAŻ KOTŁÓW NA BIOMASĘ




Poprawiony: Z dnia 10.05.2019