Aktualności

Ogłoszenie
Opublikowane dn. 10-06-2019

Ogłoszenie

Z dnia 10.06.2019

Ogłoszenie

dotyczące szkód mrozowych

w uprawach

Rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Wąwolnica

ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica (w godzinach

7.00 – 15.00) do dnia 14 czerwca 2019r.,

oświadczenia dotyczące strat w uprawach

poniesionych w wyniku przymrozków.

Druki oświadczeń dostępne w Urzędzie Gminy

lub na stronie internetowej www.wawolnica.pl

Oświadczenia winny być prawidłowo, kompletnie

i czytelnie wypełnione i podpisane!

Zgodnie z wnioskiem o dopłaty - wszystkie działki !

Oświadczenie

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń