Aktualności

Ogłoszenie
Opublikowane dn. 27-08-2019

Ogłoszenie

Z dnia 27.08.2019

OGŁOSZENIE


Osoby deklarujące udział w projekcie instalacji odnawialnych źródeł

energii winny dokonać wpłaty 300 zł na konto:

35 8733 0009 0006 1160 2000 0380

z dopiskiem: nazwisko i imię oraz nazwa konkretnej instalacji

(fotowoltaika, solary lub kocioł), w terminie do 30.08.2019r.

Proszę o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Wąwolnica (Nałęczów,

ul. Spółdzielcza 17) w terminie do 6.09.2019r., w celu podpisania umowy.

Należy mieć ze sobą do okazania: dowód osobisty, akt własności, numer

księgi wieczystej a w przypadku fotowoltaiki - fakturę z informacją

o rocznym zużyciu prądu.

Wójt Gminy

Wąwolnica

Poprawiony: Z dnia 27.08.2019
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń