Aktualności

Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Opublikowane dn. 09-01-2013

Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt zakłada rozwijanie przedsiębiorczości lokalnej poprzez tworzenie w trzech województwach turystycznych produktów sieciowych, w oparciu o istniejące centra ruchu turystycznego i ich dotychczasową specjalizację:  

 


 

Cele projektu:

- wypracowanie modelu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o zasoby regionu na przykładzie 3 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego;

- opracowanie i wdrożenie kaskadowego systemu szkoleń dla 3 grup odbiorców: doradców, animatorów przedsiębiorczości oraz osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w oparciu o zasoby regionu;

- wdrożenie innowacyjnych narzędzi aktywizacji społeczności lokalnej w kierunku przedsiębiorczości: questingu, ekomuzeum, marki lokalnej, greenways;

- wypracowanie 3 turystycznych produktów sieciowych w regionach objętych projektem oraz połączenie ich systemem ofert tematycznych dopasowanych do potrzeb konkretnego klienta;

 
 

Efektem projektu będzie wypracowanie modelu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o produkt sieciowy w każdym z regionów oraz wspólny ponadregionalny produkt sieciowy. Trwałość projektu zapewnią partnerzy projektu, którzy przyjmą na siebie funkcje organizatora turystki w regionie lub powierzą role touroperatora kompetentnej organizacji. Upowszechnienie projektu nastąpi poprzez przekazanie dobrych praktyk poprzez sieci, których członkami lub współpracownikami są partnerzy projektu.

 

więcej informacji na www.projekt.turystyka3r.pl

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń