Aktualności

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Opublikowane dn. 15-01-2013

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

„Hej, wiarusy z Koprzywnicy,   z Iłży, Sienna, z Wąwolnicy…” Pastorałka 1863 r.

 

 

Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy
Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Wąwolnicy
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Wąwolnicy

zapraszają na obchody

 

150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego


w dniu 20 stycznia 2013 r.


Program obchodów:


10. 30    Msza Św. w intencji Ojczyzny i Wąwolniczan - Powstańców z 1863 r.

  (Bazylika Mniejsza)

12. 00  Akademia przygotowana przez  uczniów Gimnazjum Publicznego w Wąwolnicy: „Polak nie sługa, nie zna co to pany”

Wykład „Powstanie w Wąwolnicy, Wąwolniczanie w Powstaniu” -
mgr Anna Pardyka
Prezentacja „Mój pradziad Powstaniec 1863 r.” mgr Jan Wasilewicz

(stołówka miejscowych szkół, Rynek 24)

Złożenie kwiatów na mogiłach Powstańców w Wąwolnicy i Celejowie

 

Z wykładu p. Anny Pardyki dowidzieliśmy się m.in., iż co najmniej 17 mieszkańców Wąwolnicy i parafii wąwolnickiej brało czynny udział w Powstaniu Styczniowym.

Pan Jan Wasilewicz –prawnuk powstańca 1863r. przedstawił postać swego pradziada. Osiadł on w Wąwolnicy po przegranej bitwie pod Batorzem ( w bitwie tej poległ dowódca oddziału powstańczego Borelowski „Lewel” ). Ranny przemieszczał się w kierunku Markuszowa , w drodze zatrzymał się w Wąwolnicy , gdzie po jakimś czasie ożenił się z pielęgnującą go wnuczką kolegi- powstańca.

Wspomnieniami o swoim dziadku podzielił się również prof. Sławomir Partycki przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Jego przodek – Teodor Łuszczyński po powstaniu został skazany na 8 lat zesłania na Syberię. Pracował w kopalni złota 3 lata – do śmierci . Na noc przykuwany był łańcuchami do taczki.

Z wykładu i wspomnień dowiedzieliśmy się , że Powstańcy 1863r. cieszyli się 20-leciu międzywojennym szczególnym uznaniem Józefa Piłsudskiego i całego społeczeństwa.

Dopełnieniem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów i modlitwa w trzech miejscach :

- pod krzyżem ( na którym widnieje data 1875r.) zlokalizowanym na dzisiejszym boisku szkolnym.

Dzięki naszym uroczystościom okazało się, że krzyż ten jest wotum wdzięczności tych Powstańców 1863r., którzy wrócili z zesłania do domu. Sam krzyż stoi w miejscu prezbiterialnym rozebranego w 1849r kościoła pw. Św. Marii Magdaleny.

-na cmentarzu parafialnym, na mogile ks. Kacpra Tuszewskiego

-na mogile powstańczej w Celejowie.

W drodze powrotnej z Celejowa 20 osobowa delegacja z prof. Sławomirem Partyckim i Wójtem Gminy Wąwolnica mgr Rafałem Plewińskim uczestniczyła w poczęstunku przygotowanym przez członkinie stowarzyszenia „Wokół Bystrej” w Celejowie.

Wiesława Dybała

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń