Aktualności

2013r. Konkurs na najpiękniej zagospodarowaną posesję
Opublikowane dn. 01-05-2013

2013r. Konkurs na najpiękniej zagospodarowaną posesję

Regulamin konkursu na najpiękniej zagospodarowaną posesję

 

Organizatorzy:

Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy, Wójt Gminy Wąwolnica, Rada Gminy,

Cele Konkursu:

1/. Podniesienie walorów artystycznych Gminy Wąwolnica

2/. Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za estetyczny wizerunek Gminy

Konkurs prowadzony jest w kategorii posesja

Czas trwania konkursu:

Od 15 maja do 14 czerwca 2013 r.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas Dni Wąwolnicy

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy przesyłać na adres Urzędu Gminy

do dnia 30 maja 2013 r.

Kryteria oceny:

1/. Estetyka budynku mieszkalnego

2/. Ład i porządek w obejściu, wyposażenie posesji w pojemnik na śmieci.

3/. Estetyka części rekreacyjno-ozdobnej i gospodarczej siedliska:

- wyposażenie w stałe elementy architektoniczne (pergole, murki oporowe, oczko wodne, itp.)

- trawniki

- zadrzewienie

- ogródek skalny

- rabaty kwiatowe

- ukwiecenie tarasów, balkonów itp.

- kącik wypoczynkowy

- plac zabaw dla dzieci

 

 

W konkursie nie mogą brać udziału ubiegłoroczni laureaci !!!

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica

Tagi:

konkurs

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń