Aktualności

Konsultacje Społeczne
Opublikowane dn. 16-12-2019

Konsultacje Społeczne

Szanowni Państwo! W związku z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego wsie Zarzeka, Rąblów, Grabówki, Bartłomiejowice, Stanisławka w Gminie Wąwolnica Wójt Gminy Wąwolnica zaprasza do składania wniosków w ramach konsultacji społecznych.

W okresie od 16 grudnia 2019 do 17 lutego 2020, konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 • pisemne wnioski i opinie odnośnie Planu można przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy Wąwolnica, złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wąwolnica (siedziba tymczasowa), ul. Spółdzielcza 17, 24-140 Nałęczów w pokoju nr 109, 110, wysłać mailem na adres: beata.galek@wawolnica.pl; wysłać za pośrednictwem portalu ePUAP na adres skrzynki
 • W formie elektronicznej na platformie Cyfrowa Demokracja:
  http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-gminie-wawolnica (na platformie znajdą Państwo regulamin konsultacji, formularz online do złożenia wniosku oraz formularz w wersji do druku),
 • W formie elektronicznej na platformie geoportalgminy.pl:
  www.wawolnica.geoportalgminy.pl (na platformie znajdą Państwo interaktywną mapę oraz formularz online do złożenia wniosku z opcją zaznaczenia na mapie terenu, którego wniosek dotyczy).
 • W Urzędzie Gminy Wąwolnica (siedziba tymczasowa) ul. Spółdzielcza 17, 24-140 Nałęczów uruchomiony został punkt konsultacyjny dla mieszkańców.

  Punkt jest czynny w pokoju nr 109, 110 w godzinach pracy Urzędu w dniach 16.12.2019 - 17.02.2020.

  W punkcie konsultacyjnym każda osoba zainteresowana będzie mogła uzyskać pełną informację na temat MPZP, zadać pytania oraz złożyć opinię, wniosek, komentarz.


Zapraszam wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby i instytucje zainteresowane do składania wniosków i uczestniczenia w konsultacjach społecznych.

 

Wójt Gminy Wąwolnica
Marcin Łaguna
 
 
 
Logówki unijne
 
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica

Tagi:

konsultacje społeczne

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń