Aktualności

Konsultacje społeczne
Opublikowane dn. 30-03-2020

Wykaz

Wniosków, które wpłynęły w ramach trwających konsultacji społecznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Wąwolnica (od dnia 16.12.2019 do dnia 17.02.2020).

  1. Wnioski złożone w punkcie konsultacyjnym: 8 wniosków.
  2. Wnioski złożone poprzez internetową mapę GIS: 3 wnioski.
  3. Wnioski złożone poprzez platformę Cyfrowa Demokracja: 8 wniosków.
Wójt Gminy Wąwolnica
Marcin Łaguna
 
 
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń