Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 16-04-2020

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

W sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica