Aktualności

Odpady
Opublikowane dn. 16-04-2020

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

W sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń