Rewitalizacja

ogłoszenie konsultacji społecznych
Opublikowane dn. 18-03-2023

Włącz się w prace nad rewitalizacją!

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WĄWOLNICA DOTYCZĄCE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Wójt Gminy Wąwolnica., na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Wąwolnica w  sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wąwolnica.
 
Termin rozpoczęcia konsultacji: 25.03.2023 r.
Termin zakończenia konsultacji: 25.04.2023 r.
 
Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Gminy Wąwolnica oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i innych zainteresowanych podmiotów z terenu Gminy Wąwolnica.
 
Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dostępny jest:
  • na stronie internetowej Gminy Wąwolnica www.wawolnica.pl w zakładce Aktualności/Rewitalizacja
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąwolnica pod adresem https://bip.wawolnica.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”
  • w Urzędzie Gminy Wąwolnica pok. 15
  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.
 
Formy prowadzenia konsultacji
 
W ramach konsultacji zapraszam na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąwolnicy.
 
Uwagi do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji można składać:
  • w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Wąwolnica (ogłoszenie wraz z formularzem dostępne na stronie www.wawolnica.pl oraz BIP https://bip.wawolnica.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”) i złożenia go w Sekretariacie Urzędu Gminy p. 16 (liczy się data wpływu do Urzędu),
  • w formie elektronicznej na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Wąwolnica (ogłoszenie wraz z formularzem dostępne na stronie www.wawolnica.pl oraz BIP https://bip.wawolnica.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”) i przesłania go (podpisanego imieniem i nazwiskiem) za pomocą poczty elektronicznej na adres gmina@wawolnica.pl
  • ustnie w siedzibie Urzędu Gminy Wąwolnica od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 w pok. 15.

 

Ikona docxFormularz konsultacyjny, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [27.82 KB]

Ikona docxProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wąwolnica, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.57 KB]

Ikona docxDiagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wąwolnica, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [9.13 MB]

Ikona pdfMapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [19.21 MB]

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń