Rewitalizacja

Raport z konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wąwolnica
Opublikowane dn. 15-09-2023

Raport z konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wąwolnica

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z trwających od 25 marca do 15 maja 2023 r. oraz od 14 sierpnia 2023 r. do 14 września 2023 r. konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wąwolnica.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywny udział!

Autor: Piotr Osipa
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń