Dokumenty do pobrania

 Ikona docxWniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [27.14 KB]

Ikona docOŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA POPRZEDNI ROK, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [87.00 KB]

Ikona docxWniosek o wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [40.71 KB]

Ikona pdfHarmonogram odbioru odpadów na 2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.08 MB]

Ikona docxDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [41.99 KB]

Ikona pdfDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [428.27 KB]

Ikona docxWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia infrastruktury technicznej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.37 KB]

Ikona docxWniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony dróg i placów gminnych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.79 KB]

Ikona docxWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na czas prowadzenia robót, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.03 KB]

Ikona docWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [48.00 KB]

Ikona docxWniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.92 KB]

Ikona docxWniosek o wydanie zaświadczenia z mpzp, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [121.07 KB]

Ikona docxWniosek o wypis i wyrys, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [122.28 KB]

Ikona docxZgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego (szamba) / przydomowej oczyszczalni ścieków *, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.36 KB]

Ikona docxZgłoszenie zamiaru dokonania usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.21 KB]

Ikona docxWzór oferty na realizacje zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [53.27 KB]

Ikona docxZaktualizowane informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.50 KB]

Ikona docxZaktualizowana kalkulacja kosztów zadania, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.84 KB]

Ikona docxZaktualizowany harmonogram realizacji zadania, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.35 KB]

 

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń