Urząd Gminy

TYMCZASOWA SIEDZIBA 
URZĘDU GMINY WĄWOLNICA

ul. Spółdzielcza 17
24-150 Nałęczów

Urząd Gminy Wąwolnica
ul. Lubelska 39
24-160 Wąwolnica
 Powiat: Puławski
 
REGON: 000550172
NIP: 716-17-02-001

tel. 81 88 25 072, fax 81 88 26 103

e-mail: gmina@wawolnica.pl

www.wawolnica.pl

Gmina Wąwolnica
REGON: 431019796
NIP: 716-268-73-09

Rachunek bankowy: 34 8733 0009 0006 1160 2000 0010