Gospodarowanie odpadami

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie zobowiązująca gminy do zorganizowania nowego systemu zagospodarowania odpadów. Przekazujemy w Państwa ręce ulotkę w której zostały zawarte najważniejsze informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadów.

 

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2023
harmonogram

 

Przedsiębiorstwo odbierające odpady

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 43
24-170 Kurów
NIP 716-281-49-72
REGON 061641562

mail: info@zuk-kurow.pl

zuk.kurow@mbnet.pl

tel./fax 81 880 88 03

tel. 81 880 88 04

zasady