Aktualności

Informacja w sprawie realizacji projektu „Ekologiczna gmina Wąwolnica – etap II”
Opublikowane dn. 05-05-2020

Informacja w sprawie realizacji projektu „Ekologiczna gmina Wąwolnica – etap II”

21 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zakończył ocenę merytoryczną wniosków w ramach Działania 4.1 /Wsparcie wykorzystania OZE/ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 i ogłosił wyniki konkursu.

Pomimo pozytywnego przejścia oceny formalnej, wśród projektów wybranych do dofinansowania nie znalazł się ten złożony przez naszą gminę. Wsparcie uzyskały przedsięwzięcia ocenione na poziomie co najmniej 98,3 pkt, tymczasem nasz wniosek otrzymał 91 pkt.
 
Jednocześnie informujemy, że dalej będziemy dążyć do zwiększenia roli odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wąwolnica, a przygotowane w ramach projektu „Ekologiczna gmina Wąwolnica – etap II” dokumentacje zostaną wykorzystane w przyszłych konkursach dotyczących „zielonej energii”.
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń