Aktualności

Konkurs - ogródki 2015
Opublikowane dn. 01-11-2018

Konkurs - ogródki 2015

Z dnia 16.05.2015Konkurs na najpiękniej zagospodarowaną posesję Organizatorzy:Wójt Gminy Wąwolnica, Rada Gminy Wąwolnica, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy Cele konkursu:1.Podniesienie estetyki gminy2.Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za estetyczny wizerunek gminy Czas trwania konkursu:20 maj - 20 czerwiec 2015 r.pisemne zgłoszeniado konkursu należy przesyłać na adres Urzędu Gminy do dnia 5 czerwca 2015 r. Kryteria oceny:1.Estetyka budynku mieszkalnego2.Ład i porządek w obejściu, wyposażenie posesji w pojemnik na śmiecie3.Estetyka części rekreacyjnej, ozdobnej i gospodarczej siedliska         - wyposażenie w stałe elementy architektoniczne                    (pergole, murki oporowe, oczka wodne itp.)         - trawniki         - zadrzewienie i zakrzewienie         - ogródki skalne         - rabaty kwiatowe         - ukwiecenie tarasów, balkonów itp.         - kącik wypoczynkowy         - plac zabaw dla dzieci W konkursie nie mogą brać udziału ubiegłoroczni laureaci !!!
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń