Aktualności

Konkurs na najpiękniej zagospodarowaną posesję 2012r.
Opublikowane dn. 04-05-2012

Konkurs na najpiękniej zagospodarowaną posesję 2012r.

Z dnia 04.05.2012

 

Regulamin konkursu na najpiękniej zagospodarowaną posesję

 

 

Organizatorzy:

Wójt Gminy Wąwolnica, Rada Gminy, Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy

 

Cele Konkursu:

1/. Podniesienie walorów artystycznych Gminy Wąwolnica

2/. Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za estetyczny wizerunek Gminy

 

Konkurs prowadzony jest w dwu kategoriach:

  1. Posesja
  2. Zagroda lub gospodarstwo agroturystyczne

 

Czas trwania konkursu:

Od 15 maja do 15 czerwca 2012 r.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas Dni Wąwolnicy

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy przesyłać na adres Urzędu Gminy do dnia 15 maja 2012 r., można to zrobić również za pośrednictwem Sołtysa.

 

Kryteria oceny:

 

Kategoria: posesja

1/. Estetyka budynku mieszkalnego

2/. Ład i porządek w obejściu, wyposażenie posesji w pojemnik na śmiecie.

3/. Estetyka części rekreacyjno-ozdobnej i gospodarczej siedliska:

- wyposażenie w stałe elementy architektoniczne (pergole, murki oporowe, oczko wodne, itp.)

- trawniki

- zadrzewienie

- ogródek skalny

- rabaty kwiatowe

- ukwiecenie tarasów, balkonów itp.

- kącik wypoczynkowy

- plac zabaw dla dzieci

 

Kategoria: zagroda lub gospodarstwo agroturystyczne

1/. Estetyka budynku mieszkalnego

2/. Estetyka zagrody (budynki gospodarcze, podwórze, drogi, ogrodze-nie).

3/. Obiekty sanitarne (szambo, śmietnik, kompostownik)

4/. Ład i porządek w obejściu (wybiegi dla zwierząt, uporządkowanie sprzętu rolniczego).

5/. Estetyka części rekreacyjno-ozdobnej i gospodarczej siedliska:

 

Poprawiony: Z dnia 04.05.2012
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń