Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica przyjmuje interesantów w poniedziałki,

w godz. 15.00-16.00, po wcześniejszym umówieniu.

Tel. kontaktowy : 081 8825072 wew.38, adres e-mail: rada@wawolnica.pl

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń