Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy

 

Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu lokolizacji, terminu i godziny spotkania.

Tel. kontaktowy : 081 8825072 wew.38, adres e-mail: rada@wawolnica.pl