Rada Gminy

Skład Rady Gminy Wąwolnica , kadencja 2018-2023 

 • Ewa Żybura - Przewodnicząca
 • Marcin Turek - z-ca Przewodniczącej
 • Adam Bieniek
 • Aleksandra Bukała
 • Maciej Grusiewicz
 • Dariusz Guzek
 • Dorota Kolibska
 • Jadwiga Kołodyńska
 • Paulina Marczak
 • Bartłomiej Rukasz
 • Beata Pruchniak
 • Tadeusz Szyszka
 • Elżbieta Tomaszewska
 • Ewa Wierzbicka
 • Rafał Woś

Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu lokolizacji, terminu i godziny spotkania.

Tel. kontaktowy : 81 8825072 wew.38, adres e-mail: rada@wawolnica.pl

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń