Gospodarowanie odpadami

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie zobowiązująca gminy do zorganizowania nowego systemu zagospodarowania odpadów. Przekazujemy w Państwa ręce ulotkę w której zostały zawarte najważniejsze informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadów.

Ikona pdfHarmonogram odbioru odpadów na rok 2021, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [673.89 KB]

 

Przedsiębiorstwo odbierające odpady

EKO-KRAS Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej Marii 27 d
23-204 Kraśnik
NIP 715-191-42-56
REGON 60588647
 
tel.: 500140873
tel.: 500140882
tel.: 500140910